Ocalić od zapomnienia

Ciekawe o charakterze zabytkowym obiekty przemysłowe Dzierżoniowa.

Na terenie Dzierżoniowa występują liczne, zabytkowe obiekty przemysłowe i budynki gospodarcze. Znaczna część zakładów już nie istnieje i w zasadzie nie ma o nich żadnej dkokumentacji fotograficznej. Takim przykładem są byłe Zakłady Radiowe DIORA, po których nie ma już śladu. Obecnie na tym terenie znajduje się hipermarket.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Home