Imieniny:

Home | Książka gości

 
KOREKTA BARW, JASNOŚCI, KONTRASTU  I OSTROŚCI
Często zdjęcia wykonane aparatem cyfrowym lub po skanowaniu nie od razu nadają się do publikacji ponieważ maja liczne wady. Są za ciemne, nieostre, mają rozmyte kolory i plamy, widać raster oraz posiadają inne wady. Stosując narzędzia możemy dokonać odpowiedniej korekty.
 
NARZĘDZIA
 • Jasność i kontrast.
 • Ustalanie wymiarów.
 • Balans kolorów.
 • Ostrość.
 • Kadrowanie.
 • Usuwanie brudu.

Zdjęcie wyjściowe z aparatu cyfrowego
wykonane w pomieszczeniu, oświetlenie naturalne.

DZIAŁANIE NARZĘDZI
 • Jasność i kontrast:
  Proste korekty zakresu tonów obrazu wykonujemy za pomocą polecenia Jasność/Kontrast z menu - Obrazek/Dopasuj. Polecenie to koryguje wszystkie piksele obrazu jednocześnie.

  Bardziej precyzyjne ustawimy jasność i kontrast naszej fotografii, korzystając z opcji
  Poziomy z menu - Obrazek/Dopasuj. Tu w ustawieniach musimy kierować się własnymi odczuciami lub zdać się na automatyczne ustawienie wartości.


  Jeszcze bardziej precyzyjnej korekty możemy dokonać za pomocą
  Krzywych z menu - Obrazek/Dopasuj. Ta funkcja pozwala mam na zmianę wartości w szerokim zakresie. Możemy również zmieniać jasność i kontrast poszczególnych kanałów.

  Lokalnie możemy obraz
  rozjaśnić, ściemnić, zmienić nasycenie, rozmyć oraz wyostrzyć stosując odpowiednie narzędzia z palety narzędzi.

 • Ustalanie wymiarów:
  Wielkość i rozdzielczość obrazu zależą od jego przeznaczenia. Do druku rozdzielczość powinna wynosić 300 dpi (liniowa 120 dpi), rozmiar zdjęcia w milimetrach. Natomiast zdjęcia które maja być oglądane na monitorze komputera (w Internecie) powinny mieć rozdzielczość 72 dpi, rozmiar zdjęcia podajemy w pikeslach. Duże zdjęcia możemy bez utraty jakości pomniejszać natomiast małe możemy powiększyć o ok. 30%. Należy pamiętać o wyłączeniu opcji Metoda ponownego próbkowania, która włączona powoduje zwiększanie wielkości zdjęcia poprzez interpolację.
 • Balans kolorów:
  Kolory poprawiamy, korzystając z Balans kolorów z menu  - Obrazek/Dopasuj. Możemy zmieniać kolory w zakresie cieni, półcieni i świateł. Również korektę barwy, nasycenia i jasności obrazu możemy wykonać korzystając z funkcji Barwa/Nasycenie  z menu  - Obrazek/Dopasuj. Jednak największe możliwości korekcji daje mam funkcja Wariacje  z menu  - Obrazek/Dopasuj. Tu możemy dokonywać korekcji cieni, półcieni, świateł i nasycenia w zakresie jasności, ściemniania, zmiany kolorów i nasycenia. Dokonane zmiany dotyczą wszystkich pikseli zdjęcia. Tym narzędziem radzę posługiwać się z umiarem.

 • Ostrość:
  Do poprawiania ostrości służy funkcja Wzmocnienie z menu - Filtr/Wyostrzanie. Należy pamiętać, że efekty wyostrzania są dużo wyraźniejsze na ekranie niż na po wydrukowaniu zdjęcia z dużą rozdzielczością.

 • Kadrowanie:
  Za pomocą narzędzia do kadrowania wycinamy ze zdjęcia interesujący nas fragment pamiętając o zasadach kompozycji. Ten zabieg ma na celu usunięcie elementów, które odciągają uwagę od głównego tematu.

 • Usuwanie zanieczyszczeń i rastra (mory):
  Plamy i zadrapania najlepiej usunąć stosując narzędzia do klonowania, pędzel korygujący lub łatka.
  Mora lub zmarszczki usuwamy używając filtra
  Rozmycie - rozmycie gaussowskie... Doskonale nadaje się do usuwania rastra ze skanowanych zdjęć z książek lub czasopism. Możemy też usunąć np. zmarszczki z portretu starszej osoby. Efekt końcowy po dokonaniu korekcji.

PAMIĘTAJ:
Ćwiczenie czyni mistrza, więc ćwicz, ćwicz i jeszcze raz ćwicz.

 

   
Copyright © 2004, Kazimierz M. Janeczko.