Imieniny:

Home | Książka gości

 
KOLORY
Programy graficzne wykorzystują wiele trybów koloru do wyświetlania i drukowania obrazków. Tryby te są oparte na znanych modelach służących do opisywania i odtwarzania koloru. Najpopularniejsze modele to: HSB (hue, saturation, brightness barwa, nasycenie, jasność) ; RGB (red, green, blue - czerwony, zielony, niebieski) ; CMyK (cyan, magenta, yellow, black - cyjan, magenta, żółty, czarny) oraz CIE L*a*b*. Poza trybami opartymi na modelach kolorów programy oferują tryby dla specjalnych wydruków koloru, takie jak kolor indeksowany i bichromia. Oprócz określania liczby kolorów wyświetlanych na obrazku, tryby kolorów mają także wpływ na liczbę kanałów i rozmiar pliku obrazka.


Kolory addytywne (RGB)
 
PIKSELE
Obraz w Photodhopie i w innych programach graficznych przeznaczonych do obróbki zdjęć to mapa bitowa. Na prostokątnej siatce rozmieszczone są punkty danej warstwy, cechujące się różnymi odcieniami szarości lub kolorami. Każdy punkt, zwany jest pikselem. 


Te kwadraciki po lewej stronie zdjęcia to piksele.
 
WYMIARY PIKSELI
Każdy obrazek bitmapowy zawiera określoną liczbę pikseli, którą wylicza się na podstawie wysokości i szerokości obrazka w pikselach. Całkowita liczba pikseli określa rozmiar pliku, czyli ilość danych dotyczących obrazka. Rozmiary pikseli, wraz z rozmiarami i parametrami monitora, określają wielkość obrazka na ekranie. Na przykład, monitor 15-calowy wyświetla 800 pikseli w poziomie i 600 w pionie. Obrazek o wymiarach 800 na 600 pikseli wypełnia ten mały ekran. Na większym monitorze z ustawieniem 800 na 600 pikseli ten sam obrazek (z wymiarami 800 na 600 pikseli) wypełni ekran, ale jego piksele będą większe. Zmiana ustawienia większego monitora na 1024 na 768 pikseli wyświetli mniejszy obrazek, który zajmuje tylko część ekranu.
Jeśli obrazek jest przygotowywany do dystrybucji elektronicznej (np. w postaci strony internetowej wyświetlanej na różnych monitorach), wymiary pikseli stają się szczególnie ważne. Obrazek może być oglądany na monitorach 15-calowych i dlatego warto ograniczyć jego rozmiar do 800 na 600 pikseli, aby zachować miejsce dla elementów okna przeglądarki internetowej.
 
ROZDZIELCZOŚĆ OBRAZKA
Liczba pikseli obrazka na jednostkę długości jest zwana rozdzielczością obrazka i mierzona zwykle w pikselach na cal (ang. ppi). W programie Photoshop można zmieniać rozdzielczość obrazka, natomiast w ImageReady rozdzielczość obrazka wynosi zawsze 72 piks/cali. Dzieje się tak, ponieważ program ImageReady jest przeznaczony do tworzenia obrazków używanych w dystrybucji elektronicznej, a nie drukowanych. W Photoshopie rozdzielczość obrazka i wymiary w pikselach są niezależne od siebie. Ilość szczegółów obrazka jest uzależniona od wymiarów tego obrazka, a rozdzielczość obrazka określa przestrzeń, na jakiej są drukowane te piksele.

Jeżeli zmienię tylko rozdzielczość zdjęcia 1 na 300 piks/cal uzyskam zdjęcie o wymiarach 666x666 pikseli i objętości  35,3 kB. Format *.jpg zoptymalizowany 30% kompresji. Jego jakość jest beznadziejna chcesz się przekonać kliknij.
Zdjęcie 1.
To zdjęcie ma rozmiary 160x160 pikseli rozdzielczość 72 piks/cal  rozmiar 6 kB. Format *.jpg 30% kompresji. Zoptymalizowany w Photoshopie.


Zdjęcie 2.
To samo zdjęcie, ale z rozdzielczością 300 piks/cal zapisane bez optymalizacji ma już rozmiar 44,1 kB. Jakość jest lepsza, natomiast czas ładowania jest kilkakrotnie dłuższy.
ROZDZIELCZOŚĆ MONITORA
Jest to liczba wyświetlanych na monitorze pikseli lub punktów na jednostkę długości, na ogół mierzona w punktach na cal (dpi). Rozdzielczość monitora zależy od jego wielkości i konfiguracji. Typowa rozdzielczość monitorów wynosi około 96 dpi. Zrozumienie pojęcia rozdzielczości monitora ułatwia wyjaśnienie, dlaczego rozmiar obrazka wyświetlanego na ekranie często różni się od wielkości obrazka po wydrukowaniu. Piksele obrazka odpowiadają bezpośrednio pikselom monitora. Znaczy to, że jeśli rozdzielczość obrazka jest wyższa niż rozdzielczość monitora, to obrazek na ekranie jest większy niż określają to jego rozmiary. Na przykład, obrazek o rozmiarach 1 cal na 1 cal i rozdzielczości 144 pkt/cal wyświetlany na monitorze o rozdzielczości 72 pkt/cal, pojawi się on na ekranie jako obrazek o wielkości 2 na 2 cale. Ponieważ monitor może wyświetlić tylko 72 piksele na cal, potrzebuje 2 cali na wyświetlenie 144 pikseli krawędzi obrazka.


Zdjęcie 3.
To samo zdjęcie zapisane w formacie *.gif 256 kolorów z przeplotem ma objętość 18,04 kB. Sam odpowiedz sobie na pytanie - czy ten format nadaje się do elektronicznej prezentacji zdjęć?


Zdjęcie 3.
Logo zapisane w formacie *.gif 16 kolorów z przeplotem, przeźroczyste, rozmiar 160x100 pikseli ma objętość 1,43 kB. Sam odpowiedz sobie na pytanie - czy ten format nadaje się do elektronicznej prezentacji grafiki?
PAMIĘTAJ
Przygotowując grafikę do publikacji elektronicznej używaj formatu *.jpg dla zdjęć o dużej ilości kolorów oraz *.gif dla pozostałych elementów graficznych. Są jeszcze inne formaty, ale rzadko używane. Zapisuj grafikę w rozdzielczości 72 dpi. (72 piks/cal) z dużym stopniem kompresji, uzyskasz pliki o małej objętości. Zapisywanie z większą rozdzielczością nic nie daje oprócz zwiększenia objętości pliki a tym samym zwiększenia czasu ładowania obrazka oraz zwiększenia jego rozmiarów.  Rozmiar pliku jest także uzależniony od głębi kolorów, ilości warstw i kanałów obrazka. Z powodu różnych metod kompresji używanych przez formaty GIF, JPEG i PNG, rozmiar jednego pliku może się różnić w zależności od użytego formatu.
Zdjęcie o dużych rozmiarach zawsze pomniejszysz bez utraty jakości natomiast z małego nie uzyskasz dużego o zadawalającej jakości.
   
     
Copyright © 2003, Kazimierz M. Janeczko.