BALONY NAD DZIER»ONIOWEM 09.05.2015.
Strona g│ˇwna
FN
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
 
Balony nad Dzier┐oniowem.
Poranek 9 maja by│ w Dzier┐oniowie wyj▒tkowy. Tak wielu balonˇw lec▒cych jednoczeÂnie nad naszym miastem do tej pory nie widzia│em. Ogl▒dane na ziemi i w powietrzu robi│y ogromne wra┐enie. Starty, loty i konkurencje balonowe ogl▒da│em m.in. w rynku, na terenie oÂrodka sportu i stadionu oraz z wie┐y ratuszowej i wie┐y ciÂnie˝. OczywiÂcie w rŕku mia│em swojego ulubionego Canona a efekty mojej pracy prezentujŕ poni┐ej.
kmj

   
Balony nad Dzier┐oniowem. Balony nad Dzier┐oniowem. Balony nad Dzier┐oniowem. Balony nad Dzier┐oniowem. Balony nad Dzier┐oniowem. Balony nad Dzier┐oniowem. Balony nad Dzier┐oniowem. Balony nad Dzier┐oniowem. Balony nad Dzier┐oniowem. Balony nad Dzier┐oniowem.
 
   
Balony nad Dzier┐oniowem. Balony nad Dzier┐oniowem. Balony nad Dzier┐oniowem. Balony nad Dzier┐oniowem. Balony nad Dzier┐oniowem. Balony nad Dzier┐oniowem. Balony nad Dzier┐oniowem. Balony nad Dzier┐oniowem. Balony nad Dzier┐oniowem. Balony nad Dzier┐oniowem.
 
   
Balony nad Dzier┐oniowem. Balony nad Dzier┐oniowem Balony nad Dzier┐oniowem Balony nad Dzier┐oniowem. Balony nad Dzier┐oniowem. Balony nad Dzier┐oniowem. Balony nad Dzier┐oniowem. Balony nad Dzier┐oniowem. Balony nad Dzier┐oniowem. Balony nad Dzier┐oniowem.