Wieczór Pieśni Patriotycznych

Śpiewanie w pałacyku

Spotykając się w DLP, KIK czy prywatnie, śpiewaliśmy pieśni religijne i patriotyczne. Dlatego pielęgnując tradycję wspólnego śpiewania, 17. listopada w Piławie Górnej w przepięknym pałacyku przy ul. Sienkiewicza 96 odbyło się Patriotyczne Śpiewanie. W śpiewaniu wspomagał nas Chór „Petri Silva”, pod dyrekcją Beaty Chodasiewicz z parafii p.w. Św. Antoniego w Pieszycach. W programie m.in. „Gaude Mater Polonia” - XIII. wieczna polska pieśń napisana w języku łacińskim na melodię chorału gregoriańskiego „O salutaris Hostia” (O, zbawcza Hostio), „Do kraju tego, gdzie kruszynę...” - wiersz Cypriana Kamila Norwida oraz „Rota” - wiersz Marii Konopnickiej napisany w 1908 r. w Cieszynie, będący znaną, lubianą i często wykonywaną pieśnią patriotyczną.

Informacje kontaktowe