Młodzi Nie - Zależni

Roy Bennet Group - Projekt informacyjno-edukacyjny.

Projekt odbiega od standardowej prelekcji na temat zagrożeń płynących z zażywania narkotyków. Zawiera akcję informacyjno-edukacyjną połączoną z koncertem. Repertuar koncertu prezentuje twórczość artystów zmarłych z powodu nadużywania lub przedawkowania narkotyków. Odbył się 15.02.2012 r. w Dzierżoniowie. Skierowany jest do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.

Autor projektu: mgr Krzysztof Witkowski.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Kontakt

 

Home