JASKINIA NIEDŹWIEDZIA W KLETNIE

Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie znajduje się w Masywie Śnieżnika Kłodzkiego, na prawym zboczu doliny Kleśnicy, w bloku marmurów leżącym w górze Stromej (1166,8 m n.p.m.). Fotografie: Tomasz Janeczko - 27.08.2012 r.

Wśród form naciekowych spotykanych w jaskini wyróżniamy: Stalaktyty - różnorodne formy podobne do sopli zwisających ze stropu - różnorodne formy podobne do sopli zwisających ze stropu. Makarony - początkowa forma stalaktytu w formie rurki. Draperie i zasłony - powstałe z mleka kalcytowego formy stalaktytowe w kształcie płaskich, cienkich płatów. Polewy - formy naciekowe w postaci grubych nawisów na ścianach i dnie. Żebra i nacieki kaskadowe - różnorodne formy nakładających się i fantazyjnie uformowanych polew. Pola ryżowe - formy naciekowe powstające na dnie jaskini, podobne do pól ryżowych widzianych z lotu ptaka. Nacieki wełniste - nacieki kształtem podobne do wełny. Misy martwicowe - duże nacieki na dnie jaskini w kształcie mis. Stalagmity - formy powstałe na dnie jaskini na przeciw stalaktytów (z wody kapiącej ze stalaktytu). Stalagnaty (kolumny naciekowe) - powstają w wyniku połączenia się stalaktytu ze stalagmitem. Pizolity - sferyczne formy naciekowe, jeśli odpowiednio są gładkie, bywają nazywane perłami jaskiniowymi. Nacieki grzybkowe - formy agrawitacyne powstałe prostopadle do podłoża, z którego wyrastają. Powstają z kalcytu wytrącającego się z wody, która podsiąka kapilarnie przez drobne szczeliny podłoża lub z rozpryskujących się kropli. Są to przeważnie kuliste twory osadzone na wąskim trzonku. Rzadko przekraczają długość 20 mm. Heliktyty - to krystaliczne, zazwyczaj nieregularne, krzaczaste wyrostki rosnące w dowolnych kierunkach, często na stalaktytach, polewach, ścianach i stropach. Krystaliczne skupienia kalcytu – są to kryształy tworzące na ścianach jaskiń zgrupowania w kształcie szczotek. Wielkość ich często przekracza 10 cm. Bywają bezbarwne lub mają barwę miodową o różnym stopniu intensywności.

Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie - foto: Tomasz Janeczko.
Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie - foto: Tomasz Janeczko.
Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie.
Home