IV MITING MILITARNY DZIERŻONIÓW 2013

W sobotę 5 października Dzierżoniów stał się miejscem spotkania miłośników militariów i mocnych wrażeń. Powietrze przeszył warkot pojazdów wojskowych, wystrzały z broni maszynowej i wybuchy.

IV Mityng Militarny rozpoczął się o godz. 10.30 na placu za parowozownią. Po oficjalnym otwarciu mieszkańcy podziwiali przejazd kolumny pojazdów wojskowych po Dzierżoniowie. Kolumna zatrzymała się na chwilę w rynku. Mieszkańcy miasta obejrzeli pojazdy, sprzęt, mundury i uzbrojenie wojskowe oraz inscenizację bitwy historycznej.

Inscenizacja bitwy >>

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
Kontakt z autorem
Home >> Inscenizacja bitwy >>