JUBILEUSZOWE MISJE ŚWIĘTE 2013

Z okazji 25-lecia Parafii, 10-lecia Konsekracji Kościoła Parafialnego, 10-lecia parafialnej Akcji Katolickiej w parafii pw. Królowej Różańca Świętego w Dzierżoniowie, 17 – 24 listopada 2013 r. Dwa dni z Misji: Środa 20.11. - CIERPIENIE I ŚMIERĆ W ŻYCIU CZŁOWIEKA. Piątek 22.11. - WIARA NASZĄ MOCĄ, KRZYŻ CHRYSTUSA POTĘGĄ WIARY.

Umiłowani Duszpasterze, Bardzo nam Drodzy Parafianie! W pierwszych słowach przesyłamy całej Waszej rodzinie parafialnej bardzo serdeczne pozdrowienia. Pozdrowienia tym serdeczniejsze, że już wkrótce przybędziemy do Was, aby z Wami uwielbiać wielką Miłość Boga, która przyszła do nas w Osobie Chrystusa Zbawiciela. To właśnie Jezus sam nas zapewnił, że „tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne... albowiem Ojciec sam was miłuje, bo wyście Mnie umiłowali... i uwierzyli. J 3,16; 16,27. Udział każdego z nas w tym MISTERIUM ZBAWIENIA, jest dla nas znakiem, że to My właśnie, My tutaj obecni, jesteśmy dziećmi umiłowanymi Ojca, to nas On wybrał i obdarzył tą łaską, że możemy przeżywać tu w Parafii czas wielorakiego Jubileuszu, czas Radości i Miłosierdzia. Ten właśnie Bóg pozwolił nam przejść bramę trzeciego tysiąclecia chrześcijańskiej wiary, z całym bogactwem nowych Darów i Łask na nowe czasy.[...] Wasi Misjonarze - Księża Pallotyni o. Andrzej i o. Emilian.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Foto: Kazimierz M. Janeczko, Piotr Rybicki
Kontakt

<< Home