TURYSTYKA - BET SHEMESH

Miasto Bet Shemesh jest położone na zachód od Jerozolimy (w Dystrykcie Jerozolimy, w Izraelu).

Na wschód od Bet Shemesh, na zachodnich stokach Gór Judzkich znajduje się jaskinia Soreq. Utworzono tutaj Park Narodowy Stalactite Cave. Jaskinia została przypadkowo odkryta przez robotników pracujących w pobliskim kamieniołomie. Ma ona 82 metry długości, jednak pomimo swojej niewielkiej wielkości zachwyca różnorodnością form naciekowych. Jaskinię otwarto dla ruchu turystycznego w 1978 roku. Aby ograniczyć ewentualne szkody, maksymalną liczbę zwiedzających ustalono na 400 tysięcy rocznie. Opracowano na podstawie informacji z: http://www.izrael.badacz.org/turystyka/jerushalaim_betshemesh.html. Fotografie Josef Taytelbaum, Izrael.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Fotografie Josef Taytelbaum, Izrael
Informacje kontaktowe

<< Home